Flexibel online kreditkonto

Kreditkonto/kontokredit är en kreditform som passar bra för dig som uppskattar flexibilitet gällande kreditsumma och återbetalning. På flera punkter liknar det ett kreditkort men med skillnaden att det inte finns något kort kopplat till krediten. Istället väljer du själv när utbetalning ska ske till ditt konto.

Här presenteras hur kreditkonto fungerar, vilka fördelar kreditformen, vad man ska titta på när man jämför olika kreditkonton, samt hur du hittar bästa kreditkonto utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Kreditkonto – Så fungerar låneformen

Teckna ett kreditkonto och ta ut pengar när du behöver. En flexibel låneform som fungerar på följande sätt:

  1. Teckna ett kreditkonto

Jämför och välj ett kreditkonto som passar ditt behov. Sök efter ett med låg ränta och låga avgifter. När du tecknar kontot väljer du hur stor krediten ska vara på. I detta exempel väljer vi att teckna ett kreditkonto med kredit på 50 000 kr.

  1. Ta bara ut när du har behov

Att ha en aktiv kredit kostar aldrig något. I detta fall finns alltså en aktiv kredit på 50 000 kr. Pengarna är tillgängliga för dig och betalas ut genom aktivering via företagets hemsida. Det går därmed att teckna en kredit som en ekonomisk buffert utan att för den skull använda den. När man sedan är i behov av pengar kan en summa tas ut från krediten – utan att någon ny kreditupplysning eller kreditbedömning sker. Uttag kan göras på delar av krediten eller hela krediten på en och samma gång.

Här finns alltså likheten med ett klassiskt kreditkort. Där har du en kredit på kortet som kan användas när som helst. Så länge krediten inte utnyttjas uppkommer inte heller någon kostnad.

  1. Betala ränta enbart på uttaget belopp

I detta fall tar vi ut 10 000 kr från krediten. Det är därmed detta belopp som skapar en räntekostnad så länge som de lånas. Så fort beloppet har återbetalats uppkommer ingen räntekostnad längre.

  1. Återbetala flexibelt

Varje månad ska en del av den utnyttjade krediten återbetalas tillsammans med upplupen ränta. Här kan man själv välja hur stort belopp som önskas betalas även om det alltid finns en lägsta gräns (minsta belopp att betala). Lägsta beloppet att betala kan exempelvis vara ”10 % av utnyttjad kredit eller 500 kr”. Här varierar det något mellan olika kreditkonton.

  1. Utnyttja krediten hur ofta du vill

Så fort en återbetalning skett ökar kreditutrymmet vilket alltså gör att ytterligare uttag kan ske från krediten. I exemplet ovan togs en kredit på 50 000 kr.

Uttag sker på 10 000 kr (kvar kredit att utnyttja 40 000 kr)

Återbetalning sker med 3000 kr (kvar kredit att utnyttja 43 000 kr)

Uttag sker med 25 000 kr (kvar kredit att utnyttja 18 000 kr)

Ett kreditkonto är alltså en livslång kredit som kan utnyttjas så många gånger man vill. Detta förutsatt att man återbetalar krediten enligt det avtal som finns.

Fördelarna med kreditkonto

  • Alltid tillgång till pengar (buffert)

Alla kan komma i situationer då ekonomin inte riktigt går ihop. Oväntade utgifter kan göra att det saknas ett par tusenlappar när räkningarna ska betalas. Att då behöva genomföra en låneansökan, få en kreditupplysning samt riskera att få ansökan avslagen är inte den smidigaste vägen. Det är i dessa tillfällen som ett kreditkonto fyller sin funktion.

Du har tidigare ansökt och fått en kredit beviljad men inte tagit ut några pengar. Den månaden som behovet är extra stort kan uttag göras. Detta utan att några fler kreditbedömningar eller kreditupplysningar behöver göras. Som en buffert – eller i alla fall en buffertkredit.

  • Mer flexibelt än ett lån

Det som främst skiljer ett lån mot ett kreditkonto är flexibiliteten. Det är också kreditkontots stora fördel. Du väljer hur mycket du behöver för tillfället och tar ut den summa från krediten. Därmed betalar du enbart för utnyttjad kredit. Till skillnad mot ett lån väljer du även själv hur mycket som önskas återbetalas varje månad förutsatt att du minst betalar lägsta beloppet.

  • Ha stor kredit – men betala det du använder

Att ha tillgång till en kredit innebär inte att du måste använda den. Därmed kan du ha en stor kredit aktiv utan att det kostar dig en krona. Betala bara när du använder den.

Jämför och hitta bäst kreditkonto

Kreditkonto, onlinekredit eller kontokredit?

Det finns flera olika namn som används för att benämna krediter som är liknande, eller identiska med, kreditkonton. För att göra det tydligt har vi valt att enbart använda oss av ordet kreditkonto. En definition av de vanligt förekommande begreppen är:

Kreditkonto – Ett konto med en flexibel kredit. Utbetalning av krediten kan ske via företagets hemsida men kan även i vissa fall via att man skickar ett sms. Kreditkonto är en kreditform som blivit allt mer populär vilket till stor del kan förklaras av dess fördelar med flexibilitet och valfrihet. På denna webbplats kan du jämföra och hitta det bästa kreditkontot.

Onlinekredit – En flexibel kredit som tecknas och hanteras online. Från början användes onlinekredit ofta för att benämna ett kreditkonto men det sker idag inte i lika stor utsträckning idag som tidigare. Ordet kommer troligtvis av att det var en ”ny kreditform som tecknades online”. Då nästan alla krediter idag tecknas online är det inte lika vanligt begrepp.

Kreditkonto och Onlinekredit är alltså två namn för samma typ av kredit.

Kontokredit – Är inte samma slags kredit som berörs ovan utan en kredit som är kopplat till ett personkonto/lönekonto. Vanligt förekommande kredit som de större bankerna erbjuder. Så fort det är slut på pengar på kontot aktiveras krediten och betalningar kan ändå genomföras. Därmed dras summan istället från krediten. När det sedan kommer in på pengar på personkontot (via exempelvis löneutbetalning) regleras krediten.

Jämför kostnaderna – för bäst kreditkonto

De olika kreditkonton som finns skiljer sig åt gällande bland annat kreditbelopp, ränta, övriga avgifter och lägsta summa att betala per månad. Det du framförallt bör titta på är räntan och avgifterna. Även om räntan är låg så kan det innebära en mycket dyr kredit – om krediten har många avgifter.

Ett kreditkonto bör främst användas för att låna maximalt ett tusen kronor under några månader. En flexibel och lättåtkomlig kredit för oväntade ekonomiska situationer. Det är där som låneformen visar sin största fördel och styrka. Med tanke på det bör man undvika kreditkonton med höga aviavgifter eller andra löpande avgifter.

Startavgift/Uppläggningsavgift (Engångsavgift)

Vad kostar det att starta upp kreditkontot? Det kan vara en startavgift eller uppläggningsavgift som därmed läggs på första fakturan som skickas ut. Detta är däremot en engångsavgift.

Uttagsavgift/Aviavgift/Årsavgift (Löpande avgifter)

Uttagsavgift innebär att en avgift får betalas varje gång krediten utnyttjas och pengar betalas ut. Det kan visserligen vara positivt utifrån att man drar sig lite extra för att låna pengar men samtidigt gör det mindre uttag väldigt dyra.

Aviavgift är en avgift som läggs på varje faktura (fakturaavgift). Det kan tyckas vara småsummor men över en lägre period blir många mindre avgifter relativt stora.

Årsavgift är ganska ovanligt men förekommer. Då får en fast avgift betalas varje år man vill ha kvar sitt kreditkonto.

Det bästa kreditkontot möter dina personliga behov

Det bästa kreditkontot möter dina personliga behov

Det som avgör vilket kreditkonto som är bäst beror på hur du kommer använda krediten. Om du exempelvis förväntar dig använda krediten flera gånger per år (på några hundra eller tusen kronor) är det bästa kreditkontot det med låga avgifter. Att behöva betala 50 kr för varje uttag är då knappast försvarbart.

Söker du ett kreditkonto på större belopp och väljer låneformen på grund av dess flexibla amortering är det räntesatsen du bör fokusera på. I detta fall kommer nämligen räntan stå för den största kostnaden för krediten.

Vad är en betalningsanmärkning?

Öppna kreditkonto trots betalningsanmärkning

Kan jag öppna ett kreditkonto trots att jag har en betalningsanmärkning? Ja, det går ofta riktigt bra, men ...
Räkna på vad du behöver för kreditnivå

Storleken på kreditkontot

När du ska teckna ett kreditkonto är en av frågorna som du behöver ställa dig hur stor kredit ...
Din UC ändras med tiden

Öppna kreditkonto utan UC

Funderar du på att öppna ett kreditkonto men är rädd för att din kreditvärdighet ska påverkas när kreditprövning ...